Bruker manual HP 2310EI

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP 2310EI Vi håper at bruksanvisningen for HP 2310EI er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP 2310EI.


HP 2310EI : Last ned den komplette bruksanvisning (1870 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP 2310EI

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] LCD-skjermer av typen 2310e og 2310ei Brukerhåndbok © 2010 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. De eneste garantiene for HP-produkter og tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. HP er ikke erstatningsansvarlige for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. [. . . ] Navigerer opp gjennom skjermmenyen og øker justeringsnivåene. MERK: Ved å holde Meny-knappen inne i 10 sekunder, vil resten av knappene på skjermmenyen bli deaktivert. Holder du knappen inne i 10 sekunder på nytt, vil funksjonaliteten bli aktivert igjen. Av/på Slår på skjermen eller setter den i ventemodus (hvilemodus). Strømknappen er plassert nederst på høyre side av skjermen. MERK: Av/på-knappen blir deaktivert hvis du holder den inne i 10 sekunder. Holder du knappen inne i 10 sekunder på nytt, vil funksjonaliteten bli aktivert igjen. MERK: Glidebryterne på frontpanelet mellom + eller ­ (pluss- eller minusknappen) kan også brukes for å navigere i menyelementene og foreta justeringer med skjermmenykontroller. Bruke skjermmenyen (OSD) Bruk skjermmenyen (OSD) for å justere skjermbildet basert på hvordan du vil innstille skjermvisningen. Gjør følgende for å få tilgang til skjermmenyen: 1. Hvis skjermen ikke allerede er på, kan du trykke på strømknappen for å slå den på. MERK: Du må berøre knappefeltet på frontpanelet for å vise knappeikonene på frontpanelet. Du kan navigere deg gjennom hovedskjermmenyen eller underskjermmenyen ved å trykke på + (plussknappen) på skjermens frontpanel for å rulle oppover, eller på ­ (minusknappen) for å rulle nedover. Deretter trykker du på OK-knappen for å velge den uthevede funksjonen. MERK: Glidebryterne på frontpanelet mellom + eller ­ (pluss- eller minusknappen) kan også brukes for å navigere i menyelementene og foreta justeringer med skjermmenykontroller. Du kan justere verdien til et valgt element ved å trykke på + eller ­ (pluss- eller minusknappen), eller bruke glidebryteren. Hvis du ikke ønsker å lagre innstillingene, velger du Cancel (Avbryt) på undermenyen, eller Exit (Avslutt) på hovedmenyen. MERK: Når en meny er åpen og knappene ikke blir trykket på i løpet av 30 sekunder (fabrikkinnstilling), blir justeringer og innstillinger lagret og menyen lukkes. Skjermmenyvalg 14 Kapittel 4 Bruke skjermen NOWW Følgende tabell viser en liste over skjermmenyvalgene og deres funksjonsbeskrivelser. Etter å ha endret et skjermmenyelement, og dersom menyskjermen har disse valgene, kan du velge å: Ikon Cancel (Avbryt) ­ for å gå tilbake til det forrige menynivået. Lagre og gå tilbake ­ for å lagre alle endringer og gå tilbake til hovedmenyskjermen. Dette valget for å lagre og gå tilbake er kun aktivt når du endrer et menyelement. Reset (Tilbakestill) ­ for å endre tilbake til den forrige innstillingen. Hovedmenyvalg Brightness (Lysstyrke) Contrast (Kontrast) Color (Farge) Alternativer for undermenyer Beskrivelse Justerer lysstyrken på skjermen. Standard er 6 500K eller Custom Color (Egendefinert farge), avhengig av modellen. Setter skjermfargene dine til å tilpasse seg fargestandardene som brukes i bildeteknologiindustrien. [. . . ] Spenningen og effekten for ledningen må være større enn spenningen og effekten som er merket på produktet. I tillegg må diameteren være minst 0, 75 mm² eller 18 AWG, og lengden på ledningen må være 1, 8 - 3, 6 m (6 - 12 fot). Hvis du har spørsmål om hvilken typen ledning du bør bruke, kan du ta kontakt med en HP-godkjent tjenesteleverandør. En strømledning skal legges slik at den ikke tråkkes på eller kommer i klem av gjenstander som blir lagt over eller inntil den. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP 2310EI

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag