Bruker manual HP 2229H

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP 2229H Vi håper at bruksanvisningen for HP 2229H er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP 2229H.


HP 2229H : Last ned den komplette bruksanvisning (3784 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP 2229H

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Brukerveiledning w2228h w2448h/hc w2558hc De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. HP er ikke erstatningsansvarlige for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. HP er ikke ansvarlig for bruken av eller påliteligheten til HP-programvare på utstyr som ikke er levert av HP. Dette dokumentet inneholder informasjon som er beskyttet av opphavsrett. [. . . ] Endre videokortinnstillingene dine til en lavere oppløsning eller oppdateringshastighet. Start datamaskinen på nytt slik at de nye innstillingene trer i kraft. Monitor Going to Sleep (Skjermen settes i dvalemodus) -- Indikerer at skjermen går i dvalemodus. Check Video Cable (Sjekk videokabel) -- Angir at en videokabel ikke er riktig tilkoblet datamaskinen eller skjermen. OSD -out (Skjermmeny låst) -- Skjermmenyen kan aktiveres eller deaktiveres ved å trykke på og holde inne menyknappen på frontpanelet i 10 sekunder. Hvis skjermmenyen er låst, vises varselmeldingen "OSD Lock-out" ("Skjermmeny låst") i 10 sekunder. Hvis skjermmenyen er låst, kan du trykke på og holde inne menyknappen i 10 sekunder for å låse den opp. Hvis skjermmenyen ikke er låst, kan du trykke på og holde inne menyknappen i 10 sekunder for å låse den. No Input Signal (Ingen signal) -- Indikerer at skjermen ikke mottar et videosignal fra datamaskinen fra videosignalkontakten(e). Kontroller om datamaskinen eller signalkilden er avslått eller i strømsparermodus. Auto Adjustment in Progress (Autojustering pågår) -- Angir at autojusteringsfunksjonen er aktivert. Se "Justere skjermkvaliteten" i dette kapitlet. Justere skjermkvaliteten Autojusteringsfunksjonen finjusterer automatisk bildekvaliteten for skjermstørrelse, posisjon, klokke og fase hver gang det vises en ny videomodus. Kjør autojusteringsprogramvaren fra CD-en hvis du ønsker mer nøyaktige justeringer av VGA-signaler. Hvis du ønsker ytterligere forbedringer i bildekvaliteten, kan du bruke klokke- og klokkefasekontrollene på skjermen til å finjustere bildet. Se "Optimalisere analog video" i dette kapitlet. Optimalisere analog video Noen skjermer inneholder avanserte kretssystemer som gjør det mulig for skjermen å fungere som en vanlig analog skjerm. Ved hjelp av to kontroller i skjermmenyen (OSD) kan du justere ytelsen ved analoge bilder. Clock (Klokke) -- Endre verdien for å minimere eventuelle vertikale streker som vises på skjermens bakgrunn. Clock Phase (Klokkefase) -- Endre verdien for å minimere forvrengning eller risting i bildet. Du bør bare bruke disse kontrollene når autojusteringsfunksjonen ikke gir et tilfredsstillende bilde i analog modus. 4­8 Brukerveiledning Bruke skjermen Slik får du best resultat: 1. La skjermen få varme seg opp i 20 minutter før du begynner justeringen. Still innstillingene til hovedklokken først, da klokkefaseinnstillingene er avhengig av innstillingen av hovedklokken. Hvis det oppstår forvrengninger i skjermbildet mens du justerer verdiene for klokken og klokkefasen, fortsetter du bare å justere verdiene helt til forvrengningen forsvinner. Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene ved å gå til skjermmenyen, velge Factory Reset (Gjenopprett fabrikkinnstillinger) og deretter velge Yes (Ja). Strømsparingsfunksjonen Når skjermen er i vanlig driftsmodus, lyser strømlampen blåtthvitt, og skjermen har et vanlig strømforbruk. Du finner opplysninger om strømforbruk i "Tekniske spesifikasjoner" (Tillegg B). Skjermen støtter også en strømsparingsmodus som kontrolleres av datamaskinen. Når skjermen er i modus for redusert-strømforbruk, er skjermen tom, bakgrunnslyset er av og strømlampen lyser gult. [. . . ] Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. Kontakt forhandleren eller en kvalifisert radio- eller TV-tekniker. Endringer FCC krever at brukeren informeres om at eventuelle endringer som gjøres på dette utstyret, og som ikke er uttrykkelig godkjent av Hewlett-Packard Company, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret. Kabler Tilkoblinger til denne enheten må gjøres med skjermede kabler med RFI/EMI-kontakthylser for å sikre overholdelse av FCCs regler og forskrifter. Samsvarserklæring for produkter merket med FCC-logo (Bare USA) Denne enheten er i samsvar med Part 15 i FCC-reglene. Følgende to betingelser gjelder for bruken av den: (1) denne innretningen må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne innretningen må akseptere enhver interferens den mottar, også interferens som kan forårsake uønsket funksjon. Har du spørsmål om ditt produkt, ta kontakt med: Hewlett-Packard Company P. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP 2229H

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag