Bruker manual HP 2100

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HP 2100 Vi håper at bruksanvisningen for HP 2100 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HP 2100.


HP 2100 : Last ned den komplette bruksanvisning (394 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HP 2100

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] 5 (Valgfritt) Velg effektene du vil bruke: Slå ansiktssporing på og av. Hvis du vil spore flere ansikter, klikker du på Single (Ett) og velger det første ansiktet, og så på Next (Neste) og velger neste ansikt. Hvis du vil finne den beste vinkelen for et gruppebilde klikker du på Multiple (Flere). [. . . ] på Windows-skrivebordet. 3 Klikk på kategorien Effects (Effekter) 4 Klikk på et av ikonene nederst i venstre hjørne, så tar du i bruk den aktuelle effekten. Hvis du vil finne ut mer om å bruke effekter i samtaler, kan du se "Bruke Launch Utility (Startverktøy) til å starte en videosamtale. " 8 Brukerhåndbok for HP Webkamera 2100 Redigere en video 1 Dobbeltklikk på ikonet for WebCam Companion 3 2 Klikk på Edit (Redigere) . på Windows-skrivebordet. 3 Klikk på videoen du vil redigere. Hvis du vil finne ut mer om bestemte redigeringsfunksjoner, kan du klikke på Extras (Ekstra) og velge Application Help (Programhjelp). Brukerhåndbok for HP Webkamera 2100 9 Justere webkamerainnstillinger Du kan justere de fleste av innstillingene til webkameraet i ArcSoft WebCam Companion. 1 Dobbeltklikk på ikonet for WebCam Companion 3 Windows-skrivebordet. 2 Klikk på Capture (Ta opp) (Webkamerainnstillinger) 4 På kategorien Video Proc Amp (Forsterker for videobehandling) gjør du ett av følgende: Hvis du vil justere en innstilling manuelt, drar du glidebryteren for den aktuelle innstillingen. Hvis du vil la webkameraet oppdage en innstilling automatisk, setter du hake i avkrysningsruten Auto til høyre for den aktuelle innstillingen. 6 Hvis du vil justere zoomnivået manuelt fjerner du haken fra avkrysningsruten Auto Zoom (Automatisk zoom) og drar deretter glidebryteren Zoom. MERK: Hvis du vil gjenopprette fabrikkinnstillingene, klikker du på Default (Standard). Du kan lære mer om egentilpassing av opptaksinnstillingenei ArcSoft WebCam Companion ved å klikke på Extras (Ekstra) og velge Application Help (Programhjelp). . 3 Klikk på ikonet Webcam Settings 10 Brukerhåndbok for HP Webkamera 2100 Justere tilleggsinnstillinger for webkameraet Du kan endre tilleggsinnstillinger for webkameraet i ArcSoft Magic-i Visual Effects. 1 Dersom det er åpent, lukker du ArcSoft WebCam Companion-vinduet. 2 Dobbeltklikk på ikonet Magic-i Visual Effects på Windows-skrivebordet. på systemstatusfeltet i 3 Dobbeltklikk på ikonet ArcSoft Magic-i Visual Effects Windows. [. . . ] 7 Klikk på kategorien Levels (Nivåer) og dra glidebryterne for å justere inngangsnivået. Lyden på webkameraet er ikke synkronisert med videoen Fra skjermbildet Video Capture (Videoopptak) velger du oppløsningslisten øverst i høyre hjørne og stiller videooppløsingen til 640x480, så synkroniseres videoen og lyden. Etter synkronisering av lyden og videoen kan du prøve å øke oppløsningen til det neste nivået. Hvis problemet 1 Sjekk etter oppdateringer for å sikre at du har installert den nyeste versjonen av SKYPE. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HP 2100

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag