Bruker manual HOTPOINT T 16 A1 D/HA/1

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HOTPOINT T 16 A1 D/HA/1 Vi håper at bruksanvisningen for HOTPOINT T 16 A1 D/HA/1 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HOTPOINT T 16 A1 D/HA/1.


HOTPOINT T 16 A1 D/HA/1 : Last ned den komplette bruksanvisning (16885 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HOTPOINT T 16 A1 D/HA/1

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] ziehen Sie vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten den Netzstecker des Geräts oder unterbrechen Sie die Stromversorgung. (modellabhängig) GLÜHLAMPE ODER LED ERSETZEN Trennen Sie vor dem Ersetzen der Glühlampe stets die Spannungsversorgung des Geräts. Stellen Sie sicher, dass die Tür nach dem Platzieren der Lebensmittel auf den Gittern / Ablagen 14m_4s korrekt schließt. Sollte das Gerät nach Durchlaufen der Checklisten im Fehlerleitfaden sowie nach einem Neustart immer noch nicht korrekt funktionieren, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, erklären Sie das Problem und machen Sie folgende Angaben: • Art der Fehlfunktion • Modell • Typ und Seriennummer des Geräts (auf dem Typenschild) • Servicenummer (falls vorhanden) (die Zahl nach dem Wort SERVICE auf dem Typenschild im Geräteinneren) Hinweis: Ein Umbau der Türen des Gerät stellt keinen Garantieanspruch dar, falls dies durch den technischen Kundendienst durchgeführt wird. [. . . ] € Frys ikke inn igjen delvis opptinte matvarer, men spis dem i løpet av et døgn. € Følg alltid instruksjonene på emballasjen for oppbevaring av frysevarene. produksjon av isterninger • Fyll isterningbrettet 2/3 fullt med vann og plasser det i seksjonen . € Hvis brettet skulle fryse fast til bunnen av seksjonen , må man ikke bruke skarpe gjenstander for å få det løs. Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull, og samles deretter opp i en skål, der det fordamper. Rengjør jevnlig dreneringshullet ved hjelp av medfølgende redskap, slik at smeltevannet til enhver tid kan renne ut. 1) Avriming av seksjonen (noen versjoner) Det anbefales å avrime seksjonen 1 til 2 ganger i året, eller når det har dannet seg større mengder med rim. Hvor raskt det danner seg rim og hvor mye som dannes, avhenger av omgivelsestemperaturen og hvor ofte døren til fryseren åpnes. Sett støpselet i stikkontakten igjen og start apparatet som beskrevet i kapittelet “Bruk av kjøleseksjonen”. De innstillinger og valg som fantes på apparatet før det ble slått av, vil gjenopprettes. € Skilleveggene må ikke dyppes i vann, man tørkes av med en såvidt fuktig svamp. Indfrysning af friske madvarer • Den anbefalede position for varer, der skal indfryses, er som angivet i Fig. 20 mm til allerede indfrosne madvarer, så der ikke er kontakt med dem (fig. I den viste tabel ses det antal måneder, hvori friske, indfrosne varer kan opbevares. Ved køb af frostvarer skal man: • sikre sig, at emballagen eller pakken er intakt, da madvaren kan forringes. Hvis en pakke er bulet eller har fugtige pletter, har den ikke været opbevaret under optimale betingelser og kan have været udsat for delvis optøning. € undlade at genindfryse delvist optøede varer, men anvend dem inden for 24 timer. 1) Afrimning af rummet (afhængigt af model) Det anbefales at afrime 1 eller 2 gange om året, eller når der er for kraftig rimdannelse. Sæt stikket i stikkontakten igen, og tænd for apparatet som beskrevet i afsnittet “Brug af køleskabet”. Lad døren stå åben for at forhindre dannelse af mug og dårlig lugt, hvis apparatet ikke anvendes i lang tid. Oplys venligst: • Fejltypen • Modellen • Servicenummeret (tallet står efter ordet SERVICE på typepladen, der er anbragt inden i apparatet) • Fulde navn og adresse • Telefonnummer Bemærk: Hvis Servicecenteret udfører vending af døren, regnes det ikke for et garantiindgreb. € Hvis ovenstående ikke er muligt, skal følgende regler om minimumafstande overholdes: • 30 cm fra kulfyrede eller petroleumsfyrede komfurer, • 3 cm fra el- og/eller gaskomfurer. [. . . ] La døren stå åpen for å forhindre at det blir muggen lukt i fryseren. Hvis du bare planlegger å være borte en kort stund, kan du la fryseren gå som vanlig. SERVICE Feilfunksjon i fryseren skyldes ikke alltid en svikt, men kan også skyldes dårlig montering eller feil bruk. For å unngå unødvendige servicebesøk, som du må betale for, anbefaler vi at du leser denne feilsøkingsveiledningen. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HOTPOINT T 16 A1 D/HA/1

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag