Bruker manual HITACHI VTMX905EVPS

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HITACHI VTMX905EVPS Vi håper at bruksanvisningen for HITACHI VTMX905EVPS er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HITACHI VTMX905EVPS.


HITACHI VTMX905EVPS : Last ned den komplette bruksanvisning (1954 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HITACHI VTMX905EVPS

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Videorecorder VTMX905EVPS Operating instructions & KORT BETJENINGSGUIDE Fjernkontrollen VTR/TV TV-skjerm : Omstilling mellom fjernsynsmottaG H Avspilling: Avspilling av en kassett Tilbakespoling: Ved STOP eller STANDBY: Tillbakespoling, ved AVSPILLING: bildesøk bakover Fremspoling: Ved STOP eller STANDBY: Fremspoling, ved AVSPILLING: bildesøk fremover Pause/Stopp: Stanser bandet, bortsett fra ved TIMER-opptak ° Velge : Neste linje/programnummer Velge : Til vestre Lagre/bekrefte : Lagre/bekrefte etter inntasting Velge : Til høyre Meny : Hovedmenyen apnes/avsluttes ° Velge : Forrige linje/programnummer TIMER: Programmere innspillinger med ShowView eller endring/sletting av en programmert innspilling kelse og avspilling fra videoopptakeren STANDBY m Sla av: Slar av apparatet, avbryter menyfunk° ° I tionen, avbryter TIMER-innspillinger. 0-9 Talltastene: 0 - 9 SELECT h ;P+ Q OK P MENU P- = TIMER Velge : Funksjonsvelger CLEAR (CL) Slette: Siste inntasting/TIMER slettes REC/OTR n Innspilling: Innpilling av et aktuelt innstilt program Trykk pa tasten REC/OTR n og ° REC/OTR A samtidig. REC/OTR A Innspilling-aktiveringstast STILL R Stillbilde : Stanser bandet og viser et stillbilde ° INDEX E Indeks søking: Søker i forbindelse med H / I forrige eller neste markering pa ° bandet ° & Forsiden av apparatet Baksiden av apparatet 4 m Sla pa/av : Sla apparatet pa/av, avbryt funksjonen, avbryt TIMER-innspillingen °° ° ° AV2 EXT2 VCR/TV TV-skjerm : Omstilling mellom fjernsynsmottakelse og avspilling fra videoopptakeren PROG r PROG q REC n H Velge :Programmnummer/linje nedenfor Velge :Programmnummer/linje ovenfor Innspilling: Innpilling av et aktuelt innstilt program Tilbakespoling: Ved STOP eller STANDBY: Tilbakespoling, ved AVSPILLING: bildesøk bakover Fremspoling: Ved STOP eller STANDBY: Fremspoling, ved AVSPILLING: bildesøk fremover Pause/Stopp, Kassettutkast : Stanser bandet, ved STOP støtes den innlagte kassetten ut ° Avspilling: Avspilling av en kassett Kassettutkast: Støter ut den innlagte kassetten AV1 EXT1 2 3 Nettuttaket : Tilkopling av nettkabelen Scart uttak 2: For tilkopling av satellittmottaker, dekoder, videobandopptaker e. l. (program° nummer 'E2') Buchse Scart 1: For tilkopling av TV-apparatet (programnummer 'E1') Kontakt antenneinngang : Tilkopling av antennen Kontakt antenneutgang : Tilkopling av TV-apparatet I h G J BRUKSANVISNING HITACHI VT-MX905EVPS Vi takker for ditt valg av en HITACHI videoopptaker. VTMX905EVPS er en av de mest avanserte og brukervennlige videoopptakerne (VCR) pa markedet. [. . . ] 2 Videoopptakeren spoler bandet 120 sekunder fram og ° pa bandet. °° Funksjonen 'Easy View' Med denne funksjonen kan du ga direkte over til bildesøk ° mens bandet spoles. ° 1 Hvis du holder tasten H eller I nede mens bandet ° kopler sa automatisk til avspilling. ° Henvisning: Du kan gjenta denne funksjon til reklameinnslagene er over. * Hvis du trykker pa tasten G under spoling kopler video° opptakerern tilbake til avspilling. spoles, veksles til bildesøk. 2 Nar du slipper tasten, gar videoopptakeren automatisk ° ° over til spoling igjen. 13 Fjerne bildeforstyrrelser Hvis bildekvaliteten er darlig, gar du videre med følgende trinn: ° ° Tracking under avspilling 1 Hold tasten P- = inne under avspilling, helt til 'TRAC'(TRACking = sporstilling) vises i displayet. 2 Trykk pa knappen ;P+ eller P- = til avspillingskvalite° ten er optimal. 3 Vent noen sekunder til 'TRAC' forsvinner i displayet. Denne innstillingen vedvarer til kassetten tas ut. Tracking under stillbilde Dersom stillbildet rister vertikalt, kan du forbedre stillbildet pa ° følgende mate: ° 1 Hold tasten ;P+ eller P- = nede under stillbilde til best mulig kvalitet oppnas. ° I displayet vises 'JITT'. 2 Med en gang du slipper tasten, slukker 'JITT' i displayet. Denne innstillingen blir automatisk lagret. Henvisning: Legg merke til at det likevel kan oppsta forstyr° relser ved bruk av kassetter av darligere kvalitet. ° 14 5. MANUELL INNSPILLING Innspilling med automatisk avslutning(OTR One-Touch-Recording) 1 Sett kassetten inn. 2 Velg programnummeret du vil spille inn fra med tasten ;P+ Bruk 'Manuell innspilling' for a starte en spontan innspilling ° (f. eks. : et TV-program som allerede er i gang). · Dersom du ønsker a starte og avslutte en innspilling selv, ° bør du lese avsnittet 'Innspilling uten automatisk avslutning'. · Dersom du vil starte en innspilling selv, men ønsker a ° avslutte det automatisk, (f. eks. dersom du ikke vil innspille helt til kassettende) bør du lese avsnittet 'Innspilling med Automatisk avslutning' . · Dersom du vil spille inn et TV-program som allerede er i gang, bør du lese avsnittet ' Funksjonen Direkte innspilling (Direct Record)' . · Dersom innspillingen skal styres automatisk av en satellittmottaker, bør du lese avsnittet 'Automatisk innspilling via satellittmottaker'. eller P- = . 3 Trykk tastene REC/OTR n og REC/OTR A pa fjernkontrol° len samtidig. 4 Trykk tastene REC/OTR n og REC/OTR A pa fjernkontrol° len samtidig gjentatte ganger, til du kommer til den ønskede opptakslengden eller den tiden innspillingen skal stanses. (For hver gang du trykker forlenger du innspillingstiden 30 minutter). Henvisning: Hvis du vil slette denne inntastingen, trykk tasten CLEAR (CL) . Innspilling uten automatisk avslutning 1 Sett kassetten inn. 2 Velg programnummeret (programbetegnelsen) du vil spil- Innspillingssperre For at du ikke utilsiktet skal slette en viktig innspilling, kan du med et skrujern fjerne den lille tappen pa baksiden av ° kassetten som fungerer som innspillingssperre eller skyve nnspillingssperren mot venstre. Hvis du senere ønsker a ° oppheve innspillingssperren, kan du klebe tape over hullet eller skyve innspillingssperren mot høyre. le inn fra, f. eks. : 'P01' med tasten playet vises: ;P+ eller P- = . I dis- NRK Henvisning: Hvis en TV-kanal utsender en programbetegnelse, vises den i displayet. * Programnummer 'E1' og 'E2' er beregnet til innspilling fra eksterne kilder (via Scart-kontakt AV1 EXT1 , AV2 EXT2 ). 3 Trykk tastene REC/OTR n og REC/OTR A pa fjernkontrol° Auto-assembling For a unnga forstyrrende bildeflimmer mellom innspillingene ° ° gar du frem pa følgende mate: ° ° ° 1 Søk ønsket bandposisjon under avspilling. ° len samtidig eller tasten REC n pa videoopptakeren for ° innspilling. I displayet vises f. eks. : NRK Henvisning: Med tasten bandposisjonen. [. . . ] Alle lagrede ° data (programmer, klokkeslett, TIMER) stilles tilbake i utgangsposisjon (slettes). Fortyrrelser i lyd og bilde ved mottaking av TV-programmer · Les kapittel 'SPESIELLE FUNKSJONER', avsnitt 'Fjerne mottaker°° forstyrrelser - a optimalisere modulatoren', og 'A sla av modula° toren'. La en fagmann kontrollere antenneanlegget. Kassetten sitter fast: · Ikke bruk makt. Trekk ut støpselet et kort øyeblikk. · Fjernkontrollen virker ikke: · · · Fjernkontrollen er ikke rettet mot apparatet. Sett i nye batterier. Ingen avspilling fra videoopptakeren: · · Ingen innspilling pa kassetten: Sett i en annen kassett. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HITACHI VTMX905EVPS

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag