Bruker manual HITACHI ED-X52

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HITACHI ED-X52 Vi håper at bruksanvisningen for HITACHI ED-X52 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HITACHI ED-X52.


HITACHI ED-X52 : Last ned den komplette bruksanvisning (4190 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HITACHI ED-X52 (4176 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HITACHI ED-X52

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Projektor ED-X50/ED-X52 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne projektoren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for dette produktet. Vær sikker på at du leser først "Sikkerhetshåndbok". Etter å ha lest dem, oppbevar dem på et sikkert sted for fremtidig referanse. Om denne manualen Det er brukt forskjellige symboler i denne manualen. [. . . ] Bruk denne funksjonen for å beskytte inneværende Min Skjerm. · Denne funksjonen kan ikke velges når SKRU PÅ er valgt på Min Skjerm PASSORD elementet i SIKKERHET menyen ( 51). SKRU PÅ SKRU AV Når SKRU PÅ er valgt, virker følgende meldingsfunksjon. "AUTO I GANG" under automatisk justering "OPPDAGET INGEN INNGANGSKILDE" "SYNC LIGGER UTENFOR REKKEVIDDEN" "INVALID SKANFREKVENS" "Søker. . . . " mens det søkes etter signal "Oppdager. . . " mens et kildesignal oppdages Indikasjonen på kildesignal som vises ved endring Indikasjonen på aspektforhold vist ved endring Indikasjonen på BILDEMODUS som vises ved endring Indikasjonen på MITT MINNE som vises ved endring Indikasjonen på STILL og "II" (pause) mens skjermen er frosset ved å trykke FREEZE-knappen. Indikasjonen på MAL som vises ved endring · Når SKRU AV er valgt, vennligst husk det hvis bildet er stillbilde. Stillbilde må ikke oppfattes som feilfunksjon ( 23). Min Skjerm - Lås BESKJED (fortsettes på neste side) 41 SKJERM-meny Punkt KILDENAVN Beskrivelse Hver inngangsport for denne prosjektoren kan ha et navn. (1) Bruk / knappene på SKJERM-menyen for å velge KILDENAVN og trykk eller ENTER knappen. (2) Bruk / knappene på KILDENAVNmenyen for å velge den porten som skal navngis og trykk knappen. Høyre side av menyen vil være tom til et navn er spesifisert. (3) Velg et et ikon du ønsker å tilordne porten i KILDENAVN-dialogen. Navnet som er tilordnet porten vil også skifte automatisk i tråd med ditt valg av ikon. Trykk på eller ENTER-knappen for å fastsette valg av ikon. Du kan velge blankt (intet nummer tilordnet) eller et av numrene 1, 2, 3 eller 4. (6) Det inneværende navnet vil vises på den først linjen. Bruk /// knappene og ENTER- eller INPUT-knappene for å velge og legge inn tegn. For å slette en karakter om gangen, trykk RESETknappen eller trykk og INPUTknappene samtidig. Hvis du beveger markøren til FJERN eller SLETT ALT på skjermen, og trykker ENTER- eller INPUT-knappen, vil likeledes 1 tegn, eller alle tegnene, bli slettet. (7) For å forandre et tegn som allerede er lagt inn, trykk knappen for å flytte markøren til den første linjen og bruk / knappene for å flytte markøren til det tegnet som skal endres. Følg så samme prosedyre som beskrevet under punkt (6) ovenfor. (8) For å avslutte inntasting av tekst, flytt markøren til OK på skjermen og trykk , ENTER- eller INPUT-knappen. For å gå tilbake til det forrige navnet uten å lagre endringene, flytt markøren til ANNUL. på skjermen og trykk , ENTER- eller INPUT-knappen. (fortsettes på neste side) 42 SKJERM-meny Punkt Beskrivelse Med / knappene skifter man modus for mal skjermen. Trykk -knappen for å vise den valgte malen, og trykk på -knappen for å lukke den viste skjermen. [. . . ] The best display performance will be achieved if the resolutions of the input signal and projector panel are identical. · Automatic adjustment may not function correctly with some input signals. · The image may not be displayed correctly when the input sync signal is a composite sync or a sync on G. 1 Initial set signals Initial set signals The following signals are used for the initial settings. In such case, adjust the items V POSITION and H POSITION in the IMAGE menu. Back porch (B) Data H. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HITACHI ED-X52

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag