Bruker manual HITACHI CP-X8160GF

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HITACHI CP-X8160GF Vi håper at bruksanvisningen for HITACHI CP-X8160GF er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HITACHI CP-X8160GF.


HITACHI CP-X8160GF : Last ned den komplette bruksanvisning (9873 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HITACHI CP-X8160GF (9841 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HITACHI CP-X8160GF

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Prosjektør CP-X8150/CP-X8160/CP-WX8240/ CP-WX8255/CP-SX8350/CP-WU8440/ CP-WU8450 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for dette produktet. Vær sikker på at du leser først Sikkerhetshåndbok. Etter å ha lest dem, oppbevar dem på et sikkert sted for fremtidig referanse. Om denne manualen Det er brukt forskjellige symboler i denne manualen. [. . . ] USB TYPE B-porten er valgt som inngangskilde for bilde, selv om MUS er valgt for USB TYPE B ( 65). I dette tilfellet kan du ikke bruke funksjonen med enkel mus og tastatur. Kontroller maskinvaretilkoblingen, innstillinger på projektoren og nettverksrelaterte innstillinger. Koble dem til på nytt. (fortsetter på neste side) 116 Feilsøking Relaterte meldinger (fortsatt) Melding Beskrivelse Inngangssignalets horisontale eller vertikale rekkevidde. Vennligst kontroller spesikasjonene for din prosjektør eller signalkilden. Vennligst konrmer med spesikasjonene for din prosjektør eller signalkildens spesikasjoner. Vennligst slå av strømmen og la prosjektøren avkjøles i minst 20 minutter. Etter å ha bekreftet følgende punkter, vennligst skru PÅ strømmen igjen. · Dersom du bruker CP-X8150, CP-WX8240, CPSX8350 eller CP-WU8440, er omgivelsestemperaturen over 40°C?For mer informasjon om ALTITUDE, se ALTITUDE på SERVICE i VALG-menyen ( 67). Hvis prosjektøren brukes med feil innstilling kan det forårsake skade på selve prosjektøren eller delene inne i den. Vennligst slå strømmen av umiddelbart og rengjør eller skift luftlteret ved hjelp av avsnittet Rengjøring og i denne brukerhåndboken. Etter at du har rengjort eller skiftet luftlteret, husk å nullstille tidtakeren for lteret ( 65, 113). Selv når det trykkes på en aktiv knapp, vil ikke alle knappeoperasjoner være tilgjengelige i følgende situasjoner. - Når linsen beveger seg, kan knapeoperasjonen fra kontrollpanelet eller fjernkontrollen bli ignorert. - Når en av knappene som kaller et signal kontinuerlig blir trykket ned på fjernkontrollen (eller på kontrollpanelet på hovedenheten), vil signalene som er satt til "HOPPE OVER" på HOPP OVER KILDE på VALG-menyen bli ignorert. 117 Feilsøking Vedrørende indikatorlampene Hvis drift av POWER-, LAMP- og TEMP-indikatorer avviker fra normalt, sjekk og håndter det i samsvar med følgende tabell. POWERLAMP- TEMPindikator indikator indikator Lyser oransje Blinker grønt Lyser grønt Blinker oransje Blinker rødt Slått av Slått av Slått av Slått av Slått av Slått av Slått av Slått av Beskrivelse Prosjektøren er satt i standby. En viss feil ble oppdaget. (uavklart (uavklart Vennligst vent til POWER-indikatoren slutter å tilstand) tilstand) blinke og utfør så de nødvendige utbedringer ved Blinker rødt eller Lyser rødt Lyser rødt Slått av hjelp av de beskrevne punktene nedenfor. Lampen lyser ikke og det er mulig at prosjektøren er overopphetet innvendig. Vennligst slå av strømmen og la prosjektøren avkjøles i minst 20 minutter. Etter at prosjektøren er tilstrekkelig avkjølt, vennligst bekreft følgende punkter og slå strømmen på igjen. · Dersom du bruker CP-X8150, CPWX8240, CP-SX8350 eller CP-WU8440, er omgivelsestemperaturen over 40°C?Hvis den samme beskjeden vises etter utbedring, vennligst bytt lampen, se avsnittet Utskifting av lampen. Blinker rødt eller Lyser rødt Blinker rødt Slått av Lampedekslet er ikke skikkelig festet. [. . . ] MERK · Informasjonen i denne håndboken kan endres uten varsel. · Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle feil som fremkommer i denne håndboken. · Reproduksjon, overføring eller bruk av dette dokumentet eller deler av det, er ikke tillatt uten uttrykt skriftlig tillatelse. OPMERKING · De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HITACHI CP-X8160GF

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag