Bruker manual HITACHI CP-WX3014WN

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HITACHI CP-WX3014WN Vi håper at bruksanvisningen for HITACHI CP-WX3014WN er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HITACHI CP-WX3014WN.


HITACHI CP-WX3014WN : Last ned den komplette bruksanvisning (7664 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   HITACHI CP-WX3014WN (7684 ko)
   HITACHI CP-WX3014WN (7684 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HITACHI CP-WX3014WN

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Prosjektor CP-X2514WN/CP-X3014WN/ CP-X4014WN/CP-WX3014WN Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektoren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for dette produktet. Vær sikker på at du leser først Sikkerhetshåndbok. Etter å ha lest dem, oppbevar dem på et sikkert sted for fremtidig referanse. Om denne manualen Det er brukt forskjellige symboler i denne manualen. [. . . ] Endre sikkerhetsprograminnstillingen for å tillate bruk av "LiveViewer Lite for USB". · Når lydsignal fra USB TYPE B ( 45) er valgt kan det hende at lydnivået fremdeles er lavt selv når volumet i prosjektøren står på maksimal styrke. Sjekk da om datamaskinen din sender ut lydsignal og skru opp volumet etter behov. 91 Presentasjonsverktøy USB-visning (fortsatt) Høyreklikkmeny Menyen som er vist til høyre vil bli vist når du høyreklikker på applikasjonens ikon i oppgavelinjen. Display (Vis) Quit (Avslutt) : Den flytende menyen vises, og ikonet forsvinner fra oppgavelinjen i Windows. : Applikasjonen lukkes, og ikonet forsvinner fra oppgavelinjen i Windows. MERK · Hvis du ønsker å restarte applikasjonen, må du koble fra USB-kabelen og koble den til på nytt. Flytende meny Hvis du velger "Display" i høyreklikkmenyen, vil den flytende menyen som er vist til høyre vises på datamaskinens skjerm. q e r t q Starter fangstknappen Overføringen til projektoren starter og w bildene vil bli vist. e Hold-knappen Bildet som vises på projektoren blir midlertidig fryst. Du kan revidere bildedataene på din datamaskin uten å vise det på prosjektørskjermen. t Minimer-knappen Den flytende menyen lukkes, og ikonet vises i oppgavelinjen i Windows. MERK · Hvis du klikker på Start opptaksknappen og/eller Stoppknappen flere ganger, vil kanskje ikke bilder bli vist på skjermen. 92 Presentasjonsverktøy USB-visning (fortsatt) Valgvindu Hvis du velger Valgknappen i den flytende menyen, blir valgvinduet vist. Optimaliser ytelsen "LiveViewer Lite for USB" tar skjermdumper i JPEG-format og sender dem til projektoren. "LiveViewer Lite for USB" har to valgmuligheter med forskjellig kompresjonsrate for JPEG-data. Overføringshastighet Hastigheten prioriteres framfor bildekvaliteten. Projektorskjermen skriver raskere tilbake ettersom de overførte dataene er mindre, men bildekvaliteten blir dårligere. Projektorskjermen skriver saktere tilbake ettersom de overførte dataene er større, men bildekvaliteten blir bedre. Keep PC resolution (Behold datamaskinens oppløsning) Hvis du fjerner markeringen i feltet [Keep PC resolution], vil din datamaskins skjermoppløsning endres som følger, og visningshastigheten kan bli høyere. CP-X2514WN, CP-X3014WN, CP-X4014WN: 1024 x 768 (XGA) CP-WX3014WN: 1280 x 800 Hvis din datamaskin ikke støtter skjermoppløsningen nevnt over, vil den høyeste oppløsningen under den spesifiserte velges. Bildekvaliteten kan forringes når du spiller av lyddata som overføres sammen med bildedata. For å prioritere bildekvalitet, skru av lyden ved hjelp av avmerkingsboksen. About (Om) Versjonsinformasjonen for "LiveViewer Lite for USB". MERK · Når oppløsningen er endret, kan organiseringen av symboler på PC Desktop-skjermen bli forandret. · Hvis én av AUDIO IN-portene er valgt eller er valgt for USB TYPE B under LYD KILDE i AUDIO-menen ( 45), vil lydfunksjonen i Options-vinduet deaktiveres. 93 Vedlikehold Vedlikehold Utskifting av lampen En lampe har en begrenset produktlevetid. Brukes lampen i lange perioder, kan det føre til at bildene blir mørke, eller til dårligere fargekvalitet. [. . . ] MERK · Informasjonen i denne håndboken kan endres uten varsel. · Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle feil som fremkommer i denne håndboken. · Reproduksjon, overføring eller bruk av dette dokumentet eller deler av det, er ikke tillatt uten uttrykt skriftlig tillatelse. OPMERKING · De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HITACHI CP-WX3014WN

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag