Bruker manual FUJIFILM X100F

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for FUJIFILM X100F Vi håper at bruksanvisningen for FUJIFILM X100F er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning FUJIFILM X100F.


FUJIFILM X100F : Last ned den komplette bruksanvisning (435 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning FUJIFILM X100F

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Exponeringslås Medan exponeringen är låst genom ett tryck på AE/ AF-låsknappen eller genom att avtryckaren hållits nedtryckt halvvägs, kan slutartid (exponeringsläge S) eller bländare (exponeringsläge A) ändras utan att exponeringen påverkas. [. . . ] Endringer og tillegg Vennligst merk deg følgende endringer og tillegg til funksjonene som er beskrevet i kameraets bruksanvisning. Velg AV når du bruker blitsen eller ved andre anledninger der eksponeringen kan endre seg når bildet tas. Kameraet velger automatisk en følsomhet mellom standard- og maksimalverdier. FØLSOMHET, STANDARD SENSITIVITET blir satt til valgt verdi for MAKS. Hvis bildene likevel ville blitt undereksponert med den verdien som er valgt for MAKS. Eksponeringslås Når eksponeringen låses ved å trykke på AE/AF-låseknappen eller ved å holde utløseren trykket halvveis ned, kan lukkertiden (eksponeringsfunksjon S) eller blenderåpningen (eksponeringsfunksjon A) endres uten at eksponeringen påvirkes. Serieopptak Bilder tatt med serieopptak vises nå på samme måte som andre bilder. r Bilder tatt med serieopptak er navngis nå med prefikset ”DSCF” eller ”_DSF”. [. . . ] Filnavne Du kan ændre præfiks til filnavnet (“DSCF” eller “_DSF”) ved hjælp af indstillingen REDIGER FILNAVN i opsætningsmenuen: Farverum Standardpræfiks Justerbar del sRGB Adobe RGB DANSK DSCF _DSF Hele præfikset kan ændres. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING FUJIFILM X100F

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag