Bruker manual ELICA L'ESSENZA BL/A/90

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for ELICA L'ESSENZA BL/A/90 Vi håper at bruksanvisningen for ELICA L'ESSENZA BL/A/90 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning ELICA L'ESSENZA BL/A/90.


ELICA L'ESSENZA BL/A/90 : Last ned den komplette bruksanvisning (3888 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning ELICA L'ESSENZA BL/A/90

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Nätspänningen skall motsvara spänningen som anges på märkplåten som sitter inne i fläkten. Om fläkten är utrustad med stickkontakt skall denna anslutas till ett uttag som är lättillgängligt även efter installationen och som uppfyller gällande föreskrifter. i det fall fläkten saknar stickkontakt (direktanslutning till nätet) , eller om uttaget är placerat på en svåråtkomlig plats skall en godkänd tvåpolig strömbrytare installeras som garanterar en fullkomlig frånkoppling från nätet i samband med överspänningsklass III , i enlighet med installationsbestämmelserna. Elektrisk anslutning Användning Fläkten har tillverkats för att användas som utsugningsversion med utvändig evakuering eller som filterversion med intern återcirkulation. [. . . ] € Oppsugd luft må ikke føres inn i et rør som benyttes som uttak for apparater med gassforbrenning eller annen brensel. € Ikke bruk hetten uten lyspære eller med feilmontert lyspære, da det finnes fare for elektriske støt. € Bruk kun de festeskruene som leveres sammen med apparatet for å utføre installasjonen eller, hvis de ikke utleveres, kjøp riktige skruer. € Bruk riktig lengde på skruene som er oppført i Installasjonsveiledningen. • Vennligst ta kontakt med et autorisert servicesenter eller lignende kvalifisert personell hvis man er i tvil. € Manglende installasjon av skruer og festeanordninger i samsvar med disse instruksjonene kan føre til VÆR OPPMERKSOM!€ Ikke bruk tidsmåler, timer, separat fjernkontroll eller andre typer anordninger som aktiveres automatisk. Symbolet på produktet eller på papirer som følger med viser at dette produktet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men må leveres til et egnet gjenvinningssenter for elektrisk og elektronisk avfall. Forslag til riktig bruk for å redusere miljøpåvirkning: Skru PÅ ventilatorhetten på minimum hastighet når du starter matlagingen og lå den holdes i gang i noen minutter etter at matlagingen er ferdig. Øk hastigheten kun ved store mengder røyk og damp og bruk boost-hastighet(er) kun i ekstreme situasjoner. Bruk maksimum diameter på kanalsystemet som er angitt i denne bruksanvisningen for å optimalisere effektivitet og minimere støy. Bruk av rør og avtrekksåpning på veggen med en mindre diameter, vil medføre en minsking i avtrekksytelsene og en drastisk økning av støyen. Bruk et rør med færrest mulig vinkler (vinkelen må aldri være skarpere enn 90°). Filterversjon Luften som suges opp blir renset, og fett og lukter fjernes før den føres tilbake i rommet. Hvis man vil bruke ventilatoren i denne versjonen, er det nødvendig å installere et ekstra filtersystem basert på aktivt kull. Installasjon Minimumsavstanden mellom koketoppen og undersiden av kjøkkenventilatoren må ikke være på mindre enn 45cm når det gjelder elektriske kokeplater og 50cm når det gjelder gassbluss og kombinerte koketopper. Dersom bruksanvisningen for et gasskokeapparat opererer med en større avstand, må denne overholdes. Hvis det ikke følger med støpsel (direkte kobling til strømnettet), eller stikkontakten selv etter installasjonen ikke er lett tilgjengelig, må man sette på en godkjent topolet bryter som garanterer fullstendig frakobling fra strømnettet i situasjonene som oppstår i kategorien overspenning III, i henhold til installasjonsreglene. Elektrisk tilslutning Bruksmåte Ventilatorhetten er laget for å brukes med direkte avtrekk der avtrekksluften føres ut i friluft, eller med resirkulering av avtrekksluften. stikkontakten må være lett tilgjengelig også etter installasjonen. Ventilatoren har en spesiell strømledning; dersom denne skades, skal man henvende seg til kundeassistansen for kjøp av en ny. Avtrekksversjon Dampene føres ut i friluft gjennom et avløpsrør som er festet til koblingsflensen. [. . . ] Det er dog nødvendigt at rådspørge sig med en kvalificeret tekniker for at sikre, at materialerne er egnet og passer til vægtypen/lofttypen. Signaleringsaktivering for mætning af aktivt kulfilter: denne funktion er normalt afbrudt; hvis man ønsker at aktivere funktionen, skal man slukke emhætten (OFF) og trykke samtidigt på tasterne T3 og T5 i mere end 3 sekunder; lysdioderne L3 og L5 begynder at blinke. For at deaktivere skal man gentage handlingen; lysdioderne L3 og L5 tændes med fast lys. Reset af mætningssignalering for filtre: Ved tændt emhætte (ON) skal man trykke på tasten T2 i mere end 2 sekunder; alle lysdioder tændes kort. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING ELICA L'ESSENZA BL/A/90

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag