Bruker manual DOMETIC OG2000 GAZ

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for DOMETIC OG2000 GAZ Vi håper at bruksanvisningen for DOMETIC OG2000 GAZ er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning DOMETIC OG2000 GAZ.


DOMETIC OG2000 GAZ : Last ned den komplette bruksanvisning (3801 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning DOMETIC OG2000 GAZ

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Hvis skabet er udstyret med udluftningshuller bør man undgå at brandfarlige materialer kan trænge ind i åbningerne. For at sikre tagets tæthed, strammes fastspændingsmøtrikken på ny efter nogle timers brug af skorstenen. Den kategori (eller de kategorier), som apparatet er justeret til, er klart angivet op identifikationsskiltet, der er klistret på apparatet. Efter tænding af flammen hold kuglegrebet trykket ind i nogle sekunder for at undgå at flammen slukkes. [. . . ] Vid bytet av gasbehållaren ska du iakkta följande försiktighetsåtgärder: a) Stäng apparatens kranar; b) Försäkra dig om att det inte finns lågor eller eld i närheten; c) Stäng ventilen på gasbehållaren som ska bytas ut; d) Skruva loss reduceraren från den tomma behållaren och ta ut den ur utrymmet. SVENSK A NORSK BRUK AV SYMBOLER ADVARSLER OG SIKKERHETSSYMBOLER Sikkerhetssymboler som varsler om mulige farer for personlig sikkerhet. Følg samtlige sikkerhetsregler ved å følge disse symbolene: AFVARSEL Fare for skader eller død. INNEBYGGINGSHULLETS MÅL Bor et hull i kjøkkenskapet som vist på FIG. Dersom kjøkkenskapet har luftehull må du passe på at brennbare materialer ikke kommer inni disse hullene. NORSK NORSK INSTALLASJON 1 Fest festet for røkrøret (K) med de to skruene som følger med, som vist på FIG. Fest eventuelt et 1 mm tykt metallbånd på hullets kant, slik at taket ikke deformeres under festingen, og slik at taket forblir vanntett. 3 Sett inn røkrøret og fest det fra innsiden med mutteren. For å garantere takets tetthet, må røkrørets festemutter strammes til igjen etter at stekeovnen har vært i bruk i noen timer. Sett røret inn i røkrøret så langt det er mulig, og fest røret med en selvgjengende skrue. 5 Fest utløpsrøret (∅ 55 mm) og beskyttelsesrøret (∅ 65 mm) skikkelig til veggen med rørklemmer langs hele rørlengden. Det er også mulig å bruke en slange, men denne må: a) hele tiden være mulig å inspisere; b) beskyttes mot mulige kontakter med deler som blir varme (f. Delen under brennerne); c) beskyttes mot overbelastninger (vridning, trekk, klemming, osv. 1, 5 m lang, og; f) skiftes ut før forfallsdatoen; Etter at du har utført tilkoplingen må du kontrollere at kretsen er tett med en væske som ikke er etsende. KRETSEN MÅ BESKYTTES AV INSTALLASJON Dette kapittelet gjelder kun for modellene med 12 V oppgitt på identifikasjonsetiketten som er limt på apparatet. dETTE SYMBOLET FINNES VED SIDEN AV BRYTEREN TIL STEKEOVNENS BRENNER DETTE SYMBOLET FINNES VED SIDEN AV BRYTEREN TIL GRILLENS BRENNER Symbolene nedenfor viser justeringen av brenneren som tilsvarer bryterens posisjon. INSTALLASJON - ELEKTRONISK TENNING AV STEKEOVNEN (AVHENGIG AV MODELLEN) For å tenne flammen må bryteren trykkes helt inn og dreies til en posisjon mellom 1 og 6. BRUK - JUSTERING AV FLAMMEN I STEKEOVNEN MED TERMOSTAT POSISJONER TEMPERATUR VEDLIKEHOLD 1 130° C 2 3 4 5 6 160° C 180° C 200° C 220° C 240° C Når flammen til stekeovnens brenner nettopp er tent, blir den værende ved maks. [. . . ] Det må være mulig å skifte ut gassflasken uten forhindringer og på en lett måte. Når du skal skifte ut gassflasken må du ta de følgende forholdsreglene: a) Steng apparatets kraner; b) Kontroller at det ikke er flammer eller ild i nærheten; c) Steng ventilen til gassflasken som skal skiftes ut; d) Skru løs trykkregulatoren til den tomme gassflasken og ta gassflasken ut fra det dertil bestemte rommet. Dersom du kjenner gasslukt må du gjøre følgende: a) Åpne vinduene og sørg for alle personene går ut fra campingvognen, campingbilen osv. B) Ikke slå på strømbrytere, ikke tenn en fyrstikk eller hva som helst som kan antenne gassen. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING DOMETIC OG2000 GAZ

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag