Bruker manual DELONGHI UH 700M

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for DELONGHI UH 700M Vi håper at bruksanvisningen for DELONGHI UH 700M er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning DELONGHI UH 700M.


DELONGHI UH 700M : Last ned den komplette bruksanvisning (35 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   DELONGHI UH 700M (35 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning DELONGHI UH 700M

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] - Man må aldri fjerne tanken eller flytte apparatet mens luftfukteren er i funksjon, eller før det har gått 15 minutter etter at det er blitt slått av og man har trukket kontakten ut av veggen. - Unngå å flytte luftfukteren når tanken er full, eller apparatatet er i bruk. - La ikke apparatet stå på unødig fordi dette kan utgjøre en mulig risiko. - Unngå å plassere hender, ansikt eller kropp direkte over, eller nær damputførselsristen når apparatet er i bruk. [. . . ] Varsellampen som viser at apparatet får strømtilførsel (N) vil tennes. Apparatet vil kun være i funksjon når funksjons-varsellampen (M) tennes. Merknad: Når fultighetsnivået i rommet er høyere enn den innstilte luftfuktigheten vil funksjons-varsellampen (M) slukkes. For å starte opp apparatet igjen må man vri seleksjonsbryteren ON/OFF/ fuktighetsmåler (I) i stillingen MAX. 54 Når man har oppnådd innstilt funktighetsnivå må man vri fuktighetsmåleren mot urretningen helt til funksjons-varssellampen (M) slukkes. På denne måten vil apparatet vedlikeholde det innstilte fuktighetsnivået. Når vannet i tanken er blitt brukt opp, vil apparatet slutte å lage damp, og alle 3 varssellampene vil holdes tent. For å starte opp igjen funksjonen må man slå av apparatet ved å plassere seleksjonsbryteren ON/OFF/fuktighetsmåler (I) i stillingen OFF, så fyller man opp tanken med kaldt vann, venter i ca 10 minutter, og så slå på apparatet igjen. Dersom apparatet ikke slår seg på gjentar man operasjonen. Modell UH800E Første gang man slår på apparatet, når man fører støpslet inn i veggkontakten vil apparatet gi fra seg et "pip", og skjermen viser i noen sekunder alle ikonene, for deretter å gå i stand-by-posisjon. Hver gang man trykker på en av dem vil apparatet gi fra seg en pipetone. Trykk på tasten ON/OFF (T), på skjermen får man da se fuktighetsnivået i rommet. Dersom funktigheten ligger under 40% vil skjermen vise teksten L O, dersom den ligger over 90% vil skjermen vise teksten H I. Still inn ønsket fuktighetsnivå ved hjelp av tastene (P) og (Q). Merknad: Det er mulig å regulere den relative luftfuktigheten i 5% trinn, fra 40% til 85%. Dersom man trykker enda en gang på tasten (P) vil apparatet fungere kontinuerlig, og skjermen vil vise " " C o%. Etter at man har valgt verdi for den luftfuktigheten man ønsker å oppnå, vil skjermen vise den målte fuktigheten i rommet. Når man slår det på vil apparatet fungere ved maks styrke " " H I. Dersom man heller vil ha minimum styrke, trykker man på tasten (R). Når fuktigheten i rommet ligger over den innstilte luftfuktigheten vil apparatet slå seg av og skjermen vise symbolet " ". Merknad: Dersom apparatet er tilkoplet strømnettet, vil det fungere ved sist innstilte nivå hver gang man på nytt slår på apparatet. Når vannet i tanken er brukt opp, vil apparatet slutte å fungere, og skjermen vil vise symbolet " ". [. . . ] Bruk en klut som er fuktet med uuttynnet eddik for å fjerne flekker også fra baseenheten. Før man begynner med desinfisering av tanken, må alle rester av eddik fjernes med lunket vann. La oppløsningen virke i ca 20 minutter, rist litt på tanken av og till slik at alle overflater blir fuktet med oppløsningen. Tøm tanken etter ca 20 minutter, og skyll godt med rennende vann helt til klorinlukten er borte. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING DELONGHI UH 700M

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag