Bruker manual DELONGHI PAC A110

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for DELONGHI PAC A110 Vi håper at bruksanvisningen for DELONGHI PAC A110 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning DELONGHI PAC A110.


DELONGHI PAC A110 : Last ned den komplette bruksanvisning (1359 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   DELONGHI PAC A110 (1475 ko)
   DELONGHI PAC A110 QUICK GUIDE (157 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning DELONGHI PAC A110

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] · Unngå bruk av skjøteledninger til strømkabelen · Før rengjøring eller vedlikehold må støpselet alltid trekkes ut av kontakten. · Unngå å dra i strømledningen når du skal flytte på apparatet. · Unngå å installere apparatet i rom der luften kan inneholde gass, olje, eller svovel, eller i nærheten av varmekilder. · Hold apparatet på minst 50 cm avstand fra brennbare materialer (alkohol osv. ), og fra trykkbeholdere (for eksempel sprayflasker). [. . . ] · Skru fast tilbehøret for montering til vegg 14 til luftutførselsslangen 12 eller, om nødvendig, fjern tilpasningsenheten 13 fra luftutførselsslangen 12 ved å skru den av og erstatt den med sluttstykket for installasjon på vegg 14 (fig. L). 30 cm 30 cm 1 2 H I dette tilfellet er det nødvendig å: · Lage et hull (diam. Sørg for at høydeforskjellen og dimensjonen på hullet blir er i samsvar med det vi ser i figur I. L · Fest enden av slange 12 til flensen som angitt i fig. M. 11 MAX100 cm 134 MIN 35 cm M i vindusruten i treverket på vindusrammen i veggen: Vi anbefaler å isolere denne delen av veggen med et passende isoleringsmateriale. Hver gang slange 12 ikke er tilkoblet, kan I hullet lukkes med korken på flensen 11 . MERKNAD Når du foretar en delvis permanent installering, anbefaler vi at du lar en dør stå på gløtt (1 cm er nok) for at det skal bli tilstrekkelig utskifting av luft. Begrens lengde og svinger på luftslangene, og unngå at de kommer i klem. 176 Betjeningspanel BETJENINGSPANELET G H I L A B D E °C °F C F S RQ P O NM BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET A Tasten ON/OFF (på/ av) B Tast for funksjonsvalg MODE Luftkjøling, avfukting, ventilasjon C Tast for senking av temperaturen/programmert funksjonstid D Tidsinnstillingstast E Seleksjonstast for ventilasjonshastighet ((MAX/MED/MIN) F Tast for heving av temperaturen/programmert funksjonstid G Luftkjølingssymbol H Avfuktingssymbol I Ventilatorsymbol L Alarmsymbol M Indikator for ventilatorhastighet N Indikatorskala for valgt temperatur O Timeindikator for tidsinnstillingsfunksjon P Innstilte temperaturverdier, romtemperatur og programmert funksjons-/slukketid. Q Tidsinnstillingssymbol R Symbol for romtemperatur S Symbol for innstilt temperatur NO Lå aldri av luftkjøleren ved å trekke ut støpselet, men trykk på tasten og vent i noen minutter før du trekker ut kontakten. Bare på den måten kan apparatet foreta kontrollene som kontrollerer funksjonsstatusen. 177 Funksjon og bruk TENNING AV APPARATET Sett støpselet i stikkontakten. Displayet viser to tankestreker som indikerer at apparatet er i standby. Ved første gangs antenning begynner apparatet i luftkjøling, displayet viser romtemperaturen og ventilasjonshastigheten er minimal. Ved neste gangs antenning vil luftkjøleren aktiveres med den siste innstilte funksjonen før slukking. Trykk på tasten MODE (B) helt til symbolet for ønsket funksjon slår seg på, f. eks. : Luftkjølingssymbol (G) Avfuktingssymbol (H) Ventilasjonssymbol (I) LUFTKJØLINGSMODUS Denne funksjonen er ideell i perioder da det er varmt og fuktig, og du har behov for nedkjøling og for å dempe fuktigheten. For å stille inn denne funksjonsmodusen på riktig måte: · Trykk flere ganger på tasten MODE helt til luftkjølingssymbolet blir synlig. · For å velge den temperaturen som skal oppnås trykker du på tasten (F) eller tasten (C) helt til ønsket verdi kommer opp. 10 sekunder etter at valget er utført går displayet tilbake til å vise romtemperaturen. · Velg ønsket viftehastighet ved å trykke på tasten . Det finnes 3 ulike hastigheter å velge mellom: Maksimalhastighet: For å oppnå ønsket temperatur så raskt som mulig Middels hastighet: Dersom du ønsker å holde støy fra apparatet på et lavere nivå, samtidig som du beholder rimelig bra effekt Minimumshastighet: Når du ønsker at apparatet skal gå så stille som mulig °C °C De beste temperaturvalgene om sommeren ligger på 24 til 27 °C. Det er ikke å anbefale å stille inn temperaturer som er så veldig mye lavere enn utetemperaturen. 178 Funksjon og bruk AVFUKTINGSMODUS Ideell for å redusere fuktigheten i rommet (om våren og høsten, i fuktige lokaler, i perioder med mye regn, osv). I avfuktingsmodus må apparatet være oppsatt på forhånd med samme konfigurasjon som for luftkjølefunksjonen, med andre ord med luftutførselsslangen festet til apparatet slik at luften slipper ut på utsiden av apparatet. For å stille inn denne funksjonsmodusen på riktig måte: · Trykk flere ganger på tasten MODE helt til avfuktingssymbolet blir synlig. MERKNAD: I avfuktingsmodus, med romtemperaturer som ikke overstiger 25 °C kan du regulere ventilasjonshastigheten, mens det ved romtemperaturer under 25 °C ikke er mulig å velge ventilasjonshastigheten, som automatisk stilles inn som "minimal". °C VENTILASJONSMODUS Når du bruker denne modusen er det ikke nødvendig å feste luftutførselsslangen til apparatet. [. . . ] For å fjerne støv fra filteret bruker du en støvsuger. Hvis filteret er veldig skittent kan du legge det i lunkent vann og skylle flere ganger. KONTROLLER VED START AV SESONGEN Sjekk at strømledningen og stikkontakten er hele og at jordingen er forsvarlig. TING SOM MÅ GJØRES VED SESONGSLUTT For å tømme den interne kretsen helt for vann, ta av korken. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING DELONGHI PAC A110

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag