Bruker manual DELONGHI EO 2435

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for DELONGHI EO 2435 Vi håper at bruksanvisningen for DELONGHI EO 2435 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning DELONGHI EO 2435.


DELONGHI EO 2435 : Last ned den komplette bruksanvisning (8258 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning DELONGHI EO 2435

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Dette for å fjerne lukten av “ny” og litt røyk forårsaket av beskyttelsesstoffene brukt på varmeelementene før transport. Den må aldri brukes til andre formål, endres på eller tukles med på noen måte. Unngå å slå eller smelle igjen døren når den er i bruk, ved rengjøring eller ved flytting av ovnen. [. . . ] ikke plasser brannfarlige produkter ved ovnen eller under møbelet den står på. Bruk aldri apparatet under et veggskap eller en hylle eller i nærheten av brennbare materialer som gardiner, persienner osv. Hvis maten eller andre deler av ovnen tar fyr, må man aldri prøve å slukke flammene med vann. Lukk døren, trekk ut støpslet og kvel flammene med en fuktig klut. Ikke bruk spisse eller skarpe metallgjenstander for å rengjøre brødformen. Før rengjøring slå alltid av apparatet ved å sette timer på ‘0’ og trekke støpselet ut av kontakten. Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. € Ikke la strømledningen henge fritt og unngå at den kommer i kontakt med ovnens varme deler. € Hvis man vil bruke en skjøteledning, sjekk at denne er i god stand, utstyrt med et jordet støpsel og at ledningen har et tverrsnitt minst så stort som det til strømledningen som følger med apparatet. € For å unngå fare for elektrisk støt må ledningen, støpselet eller apparatet aldri senkes ned i vann eller andre væsker. € Når apparatet er i bruk, kan døren og tilgjengelige utvendige flater bli svært varme. Bruk hansker • Hvis strømledningen er skadet må den skiftes ut av produsenten, produsentens servicesenter eller en kvalifisert elektriker for å unngå enhver risiko. For din personlige sikkerhet må du aldri ta apparatet fra hverandre på egenhånd; kontakt alltid et autorisert servicesenter. 44 Apparatet er i samsvar med følgende EC direktiv: Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og påfølgende tillegg; Direktiv 2004/108/EC (EMC Elektromagnetisk kompatibilitet) og senere endringer; • Materialer og gjenstander ment for kontakt med mat i samsvar med EU forskrift 1935/2004. • • Beskrivning av apparaten beskrivning - säkerhetsföreskrifter sv Säkerhetsföreskrifter Läs noga igenom hela bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. Förvara denna bruksanvisning för framtida bruk Observera: Denna symbol framhäver riktlinjer och information som är viktiga för användaren. € Innan apparaten används första gången ska den tomköras med termostaten i maxläge i minst 15 minuter för att få bort lukten av ny produkt och för att få bort röken som orsakas av de skyddsämnen som applicerats på värmeelementen innan transporten. Dessutom ska man undvika att slå igen luckan hårt, stöta emot den och att hälla kall vätska på den om den är varm när apparaten används eller när man rengör eller flyttar den. [. . . ] rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn , med 48 • • • - - mindre de er over 8 år og bliver konstant overvåget. Hold apparatet og strømkablet uden for børn under 8 års rækkevidde. For at forhindre enhver risiko skal apparatet i disse tilfælde bringes til det nærmeste servicecenter. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING DELONGHI EO 2435

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag