Bruker manual DELONGHI EAM 2000 CAFFE VENEZIA

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for DELONGHI EAM 2000 CAFFE VENEZIA Vi håper at bruksanvisningen for DELONGHI EAM 2000 CAFFE VENEZIA er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning DELONGHI EAM 2000 CAFFE VENEZIA.


DELONGHI EAM 2000 CAFFE VENEZIA : Last ned den komplette bruksanvisning (785 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   DELONGHI EAM 2000 CAFFE VENEZIA (791 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning DELONGHI EAM 2000 CAFFE VENEZIA

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] . . . 227 Forberedelse av kaffemaskinen 4. 1 Påfylling av vannkolben . . . . . . 228 4. 2 Påfylling av beholderen for kaffebønnene 4. 3 Første gangs bruk 5 6 7 8 9 . . . . . . 231 Slik lager du espressokaffe med ferdigmalt kaffe (istedenfor kaffebønner) . . . . . . 238 12 Betydningen av lysende alarmer og hva du skal gjøre når disse er tent 13 Problemer som kan løses før du ringer til teknisk assistanse . . . [. . . ] Når du velger beholder må du huske på at volumet vil øke 2 til 3 ganger. · Lag espressokaffe som beskrevet i foregående avsnitt og bruk passe store kopper. · Når varsellampen lyser kontinuerlig og ikke blinker lenger, har maskinen nådd ideell temperatur for å lage damp (avsnitt 11 ­ punkt 6). to minutter (ellers går maskinen automatisk tilbake til kaf fefunksjonen), senk cappuccinomaskinen ned i melkebeholderen (fig 23). Pass på ikke å dyppe avlesningslinjen på selve cappuccinomaskinen (angitt av pilen i fig. Vri dampbryteren en halv gang mot urviserne helt til den stanser (fig. Det kommer nå damp ut fra cappuccinomaskinen som gir melken et kremaktig utseende og gjør den større i volum. For å få mer kremaktig skum, senk cappuccinomaskinen ned i melken og la beholderen dreie med sakte bevegelser nedenifra og oppover (det anbefales å ikke bruke dampfunksjonen i mer enn 2 minutter om gangen). · Når ønsket temperaturen er nådd, stans utslippet av damp ved å vri dampbryteren med urviserne helt til den stanser (fig. · Hell melkeskummet opp i koppene med espressokaffen du lagde tidligere. Cappuccinoen er klar: Ha i sukker og eventuelt litt kakaopulver på toppen. MERKNAD 1: Med én gang etter at du har laget cappuccino og deretter har deaktiver t dampfunksjonen ved å tr ykke på dampbryteren (fig. 13) for å lage kaffe på nytt, er maskinen for varm til å lage kaffe (de grønne varsellampene og blinker for å angi at temperaturen ikke er ideell): Du må vente i ca. RÅD: For en raskere avkjøling, etter at dampfunksjonen er slått av, kan du åpne dampbryteren og la vannet fra cappuccinomaskinen renne ut i en beholder helt til de grønne varsellampene og ikke blinker lenger. MERKNAD 2: : Det er viktig alltid å rengjøre cappuccinomaskinen etter bruk. Gjør som følger: · Slipp ut litt damp i noen sekunder ved å vri dampbryteren mot urviseren helt til den stanser (fig. Når du gjør dette vil røret Fig. 21 Fig. 22 Fig. 23 N Fig. 24 BRUKSANVISNING 234 · · · · · · slippe ut eventuell melk som kan ha blitt igjen. VIKTIG: Av hygieniske årsaker anbefaler vi at du alltid gjør dette for å unngå at melken størkner i cappuccinomaskinens interne kretser. Vri det lille håndtaket mot høyre helt til det stopper, hold fast røret på cappuccinolageren med en hånd, og vri så hele cappuccinolageren mot høyre helt til den kan trekkes nedover og ut (fig. 25) Ta av dampdysen fra utslippsrøret ved å dra det nedover (fig. Sett på dampdysen ved å vri den hardt oppover på damprøret. Sett på cappuccinomaskinen ved å føre den oppover og vri mot urviseren. Fig. 25 10 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD · La maskinen bli kald og ta støpselet ut av stikkontakten før rengjøring. [. . . ] 20). 11 Varsellampen blinker. 1 3 P R O B L E M E R S O M K A N L Ø S E S F Ø R D U TA R K O N TA K T M E D T E K N I S K A S S I S TA N S E Hvis maskinen ikke virker og en varsellampe er tent, er det enkelt å finne ut hvorfor maskinen ikke virker ved å se i avsnitt 12. Hvis derimot ingen varsellampe er tent, foreta følgende kontroller før du tar kontakt med servicesenter. PROBLEM · Kaffen er ikke varm · ÅRSAK LØSNING Koppene er ikke blitt forvarmet. Varm koppene ved å skylle dem i varmt vann eller la dem stå i minst 20 minutter på platen for å varme kopper på maskinens deksel (se avsnitt 5, merknad 1). [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING DELONGHI EAM 2000 CAFFE VENEZIA

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag