Bruker manual BOSCH TDS6150

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BOSCH TDS6150 Vi håper at bruksanvisningen for BOSCH TDS6150 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BOSCH TDS6150.


BOSCH TDS6150 : Last ned den komplette bruksanvisning (13067 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BOSCH TDS6150

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] * Afhængig af model B OS CH 53 NO • Bruksanvisning Generelle sikkerhetsanvisninger ❐ Ikke la strykejernet stå uten tilsyn mens det er tilkoblet.  Trekk støpselet ut av stikkontakten før du fyller apparatet med vann ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ NORSK ❐ ❐ eller før du tømmerut overskytende vann etter bruk. Ikke bruk strykejernet dersom det har falt på gulvet, om det viser ytre tegn på skade, eller om det lekker vann. [. . . ] € Strykejernet må aldri senkes ned i vann eller annen væske. € Apparatet når høye temperaturer og produserer damp mens det brukes, noe som kan resultere i skolding eller forbrenning ved uforsiktig bruk. Emballasjen består i utgangspunktet av ikke-forurensende materialer som ved innlevering til lokale avfallsmottak kan resirkuleres og brukes på nytt som sekundære råstoffer. Du kan få informasjon om riktig avhending av brukte apparater ved å henvende deg til lokale myndigheter. dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (elektrisk og elektronisk avfall - WEEE). Direktivet fastsetter rammene for retur og resirkulering av brukte apparater i hele EU. Energisparing Strømspareinnstillingen er valgt, du kan spare strøm og vann og fortsatt få gode resultater mens du stryker de leste klesplaggene dine. Trykk på “Eco”-knappen igjen for å gå tilbake til vanlige strøminnstillinger. € Prøv å stryke tekstilene mens de fremdeles er fuktige, og reduser dampinnstillingen. Da vil dampen komme fra plaggene i større grad enn fra strykejernet. € Den mest effektive måten å stryke klær med dampgeneratorer er å bruke damp-funksjonen i foroverbevegelsen (damp trenger gjennom tekstilene og gir dem volum), og bakover uten damp (noe som fester tekstilene). Avkalkningsprosess 3x Dette produktet har en indikatorlampe for automatisk rengjøring som angir at kalkpartikler på innsiden av dampkammeret må fjernes. Når denne aktiveres, høres tre pipelyder og Calc’nClean-indikatorlampen (1) blinker for å angi at rengjøringen bør utføres. Når dette tidsrommet er utløpt, kan du bare stryke uten damp. Følg denne avkalkingsprosedyren for å begynne å stryke med damp igjen: 1 2 3 4 Fyll tanken (7) med vann. Plugg inn strømledningen (5) og trykk knappen (2) for å slå strykejernet på. Vent til indikatorlyset (2) slutter å blinke og forblir på permanent. Kokende vann og damp slippes ut gjennom strykesålen, og tar med seg eventuell kalk og/eller avleiringer fra innsiden. [. . . ] När den beinner sig i sitt stöd bör du försäkra dig om att ytan som stödet står på är stabil. använd inte strykjärnet om det har tappats , uppvisar tydliga tecken på skada eller om det läcker vatten. Det måste kontrolleras av ett auktoriserat tekniskt servicecenter innan det kan användas på nytt. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BOSCH TDS6150

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag