Bruker manual BOSCH TDS6030

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BOSCH TDS6030 Vi håper at bruksanvisningen for BOSCH TDS6030 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BOSCH TDS6030.


BOSCH TDS6030 : Last ned den komplette bruksanvisning (14514 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BOSCH TDS6030

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Den må aldrig fyldes over niveaumærket ”max” for maksimal påfyldning (10)!€4  Når strygejernet er klar til brug, lyser indikatorlamperne (1, 15) konstant. Vigtigt: Når strygejernet placeres på pladen, skal hælen først sættes ved den øverste side af betjeningspanelet som vist på billedet. €1  Hold strygejernet lodret 15 cm fra det materiale, der skal dampes. [. . . ] Du kan få informasjon om riktig avhending av brukte apparater ved å henvende deg til lokale myndigheter. dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (elektrisk og elektronisk avfall - WEEE). Direktivet fastsetter rammene for retur og resirkulering av brukte apparater i hele EU. Oppdag en ny måte å stryke klær på med EasyComfort – nå blir det slutt på å endre temperaturen av strykejernet og langvarig sortering!Nå er blir alle materialer som kan strykes, fra ekstremt følsomme til ekstratykke, foldefri med én enkel temperaturinnstilling. Fylle vanntanken Dette apparatet er konstruert for å bruke vanlig vann fra springen. Tilsetning av andre stoffer, som parfyme, eddik, stivelse, kondensvann fra tørketromler eller kjemikalier skader produktet. Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter vil oppheve garantien!Fyll aldri over nivåmerket “max” for maksimal fylling (10)!Tips: For å forlenge den optimale dampfunksjonen kan du blande vann fra springen med destillert vann i forholdet 1:1. Hvis springvannet i ditt område er svært hardt, kan du blande vann fra springen med destillert vann i forholdet 1:2. €4  Når strykejernet er klar til bruk forblir indikatorlampene (1, 15) på. Viktig: Forsikre deg når du setter strykejernet på underlaget om at du først setter inn bakstykket i på den øvre delen av kontrollpanelet, som vist i illustrasjonen. Tips: For bedre strykeresultater anbefaler vi å stryke de siste strøkene uten å trykke dampknappen (14) for å tørke plagget. 2 1 “PulseSteam”-funksjon Strykejernet har en spesialfunksjon for vanskelige skrukker. €1  Trykk dampknappen (14) to ganger kort etter hverandre (dobbelklikk). 2x Loddrett dampstryking Kan brukes for å fjerne skrukker fra hengende klær, gardiner osv. €1  Hold strykejernet i oppreist stilling, 15 cm unna plagget som skal dampes. Pek dampstrålen aldri mot klær so brukes, personer eller dyr. Energisparing Strømspareinnstillingen er valgt, du kan spare strøm og vann og fortsatt få gode resultater mens du stryker de fleste klesplaggene dine. €2  Trykk på “Eco”-knappen igjen for å gå tilbake til vanlige strøminnstillinger. Tre pipelyder høres og alle indikatorlamper (1, 2, 3, 4) blinker. [. . . ] ❐❐ Använd inte strykjärnet om det har tappats , uppvisar tydliga tecken på skada eller om det läcker vatten. Det måste kontrolleras av ett auktoriserat tekniskt servicecenter innan det kan användas på nytt. ❐ Apparaten kan användas av barn från 8 år och personer med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder eller utan erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna. ❐ Enheten är bara avsedd för hemanvändning upp till 2000 m över Ytan blir varm under användningen. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BOSCH TDS6030

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag