Bruker manual BOSCH TASSIMO SUNY TAS3702

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BOSCH TASSIMO SUNY TAS3702 Vi håper at bruksanvisningen for BOSCH TASSIMO SUNY TAS3702 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BOSCH TASSIMO SUNY TAS3702.


BOSCH TASSIMO SUNY TAS3702 : Last ned den komplette bruksanvisning (2446 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BOSCH TASSIMO SUNY TAS3702

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment – WEEE). 2013 16:13:24 h Problem Hjälp vid problem I följande tabell hittar du lösningar på problem eller störningar, som kan uppträda i samband med användningen av apparaten och som du kan åtgärda själv. Vattentanken togs av under bryggningen eller så finns det luft i systemet. Anvendelsen i køkkener for ansatte i butikker, kontorer, landbrugsbedrifter og andre kommercielle virksomheder, eller gæsters brug af maskinen i pensioner, små hoteller og lignende. [. . . ] Fyll hver dag på kun rent, kaldt vann (ikke mineralvann med k ­ ullsyre). Krav til omgivelsene Kaffemaskinen skal bare brukes ved romtemperatur innendørs og opp til 2000 m høyde over havet. Bruk bare din TASSIMO kaffemaskin når strømkabel og maskin er uten skader. å skifte ut en skadd tilførselsledning, skal bare utføres av vår kundeservice for å unngå risiko. Du må aldri forsøke å åpne bryggeenheten under bruk. vær oppmerksom på at væske som kommer ut , er svært varm. T DISC, stanseenheten og drikkeutløpet kan være svært varme rett etter at en drikk er blitt brygget. Energisparing For å spare strøm bør du alltid slå din TASSIMO-maskin av hver gang du er ferdig med å bruke den. 2013 16:13:25 Oversikt B Brett tilhørende side med bilder fremst i heftet ut til venstre før du leser videre. 1 På / av-bryter 2  tart / stopp-tast med S indikatorelementer a Status-LED 3 b Fyll vanntanken 2 c Avkalking 1 3 Bryggeenhet a Sperre b T DISC-holder Stanseenhet for T DISCs c d T DISC-lesevindu e Drikkeutløp f Sprutvern 4  vtakbar vanntank A a Merke max b Merke 1 „Avkalking“ c Flottør d Bærehåndtak 5 Oppbevaringsrom a Gul Service T DISC b Miniveiledning rengjøring / avkalking 6  oppeholder K (avtakbar og høyderjusterbar) a Dryppgitter b Oppsamlingsbeholder g Avfallshåndtering Info I Vennligst kast innpakningsmaterialet på en miljø- og forskriftsmessig måte. Com for å o ­ ppdage vårt store utvalg av kaffedrikker som du kan bestille på nett. 2013 16:13:25 h Problem Feilsøking I tabellen nedenfor finner du løsninger for problemer eller feil som kan oppstå i sammen­ eng med bruken av kaffemaskinen, og som du lett kan utbedre på egenhånd. H Hvis du ikke finner en passende løsning for ditt spesielle problem, må du ta kontakt med vår kundeservice. Rengjør vanntanken og sørg for at flottøren kan beveges fritt igjen. Stryk glatt folien på T DISC med fingeren, slik at strekkoden kan leses. Maskinen var ikke slått på da Slå maskinen på før du setter inn T DISC. Stanseenheten og/eller Trykk med begge tommelfingre T DISC-holderen er ikke satt stanseenheten inn i holderen og kontroller inn korrekt. Legg T DISC med siden med påskriften vendt ned, slik at fliken ligger i den hertil tiltenkte utsparingen. [. . . ] Mindre volum: Trykk på start / stopp-taste under bryggingen for å avbryte bryggeprosessen. Større volum: Trykk og hold start / stopp-tasten til du har fått ønsket volum. Kaffevolumet er ikke som Strekkoden for T DISC angir du ønsker. No Garanti For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant i de respektive land. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BOSCH TASSIMO SUNY TAS3702

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag