Bruker manual BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 Vi håper at bruksanvisningen for BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200.


BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 : Last ned den komplette bruksanvisning (4755 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 (4739 ko)
   BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 INSTALLATION INSTRUCTION (4739 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] www. blaupunkt. com Mobile Navigation TravelPilot 200 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 11 12 2 Oversikt over produktet 1 Display (berøringsskjerm): Enkel og intuitiv betjening ved berøring av knappene på displayet. 2 VOL -: Redusere volumet 3 Av-/på-bryter: · Langt trykk (lenger enn 3 sekunder): Slår apparatet på eller av. 4 VOL +: Øke volumet 5 Kontakt for ekstra ekstern TMC-antenne (intern TMC-antenne er montert) 6 Minnekortspor 7 Kontakt for strømforsyning (nettlader eller ladekabel for sigarettenner) 8 Kontakt for ekstra ekstern GPS-antenne (intern GPS-antenne er montert) 9 Deksel over batterirom : Lyssensor for omkoblingsautomatikk fra dag- til nattdisplay (overside) ; USB-kontakt for dataoverføring < Seriell kontakt (for fremtidig utvidelse) 3 Innholdsfortegnelse Oversikt over produktet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Sikkerhetsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Varselsymboler som benyttes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Forskriftsmessig bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Trafikksikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Generelle sikkerhetsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . 6 Anvisninger for håndtering av CD-en/DVD-en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rengjøringsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Første gangs bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Leveringsomfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Beskyttelsesfolie på skjermen . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Lade batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Slå på apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Velge språk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Montering i bilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sette på sugekoppholderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Plasser holderhylsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Plasser apparatet i holderhylsen . . . . . . . . . . . . . . 9 Ta ut apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ta av sugekoppholderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Slå på/av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Slå på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Slå av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Bruke menyene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Hovedmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Knapper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Tastatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Intelligent fullføringsfunksjon . . . . . . . . . . . . . 10 Feiltolerant inntasting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Lister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Informasjon via GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Slik fungerer GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Vise GPS-informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Foreta grunninnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Stille inn tidssone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Legg inn hjemmeadressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Aktivere PIN-forespørsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Aktivere forespørsel om PIN-kode . . . . . . . 13 Sperre/oppheve sperring av apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Endre PIN-kode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Navigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Start navigeringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Angi destinasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Legge inn adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Bruke hjemmeadressen som destinasjon . . 15 Overta en destinasjon fra favorittene . . . . . . 15 Overta en av de siste destinasjonene . . . . . . 15 Legge inn koordinater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Overta en destinasjon fra kartet. . . . . . . . . . . . . 15 Interessepunkter (Points of interest) . . 16 User-POIs (Bruker-POIer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Velge spesialdestinasjon på et bestemt sted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Velg en spesialdestinasjon i nærheten, i omgivelsene til destinasjonen eller på hjemstedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Velge en spesialdestinasjon på kartet . . . . . 16 Velge en overregional spesialdestinasjon . . 17 Turplanlegging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Legge inn tur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Bearbeide en tur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Laste inn en tur fra favoritter . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Starte veivisning herfra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Beregne rute herfra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Flere funksjoner etter turplanlegging . . . . . . 18 Avslutte turplanlegging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse. . . . . . . . . . . . . . . . 19 Demo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Starte demo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Demoinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4 Innholdsfortegnelse Lagre en posisjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Administrere destinasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Lagre mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Lagre en destinasjon som er lagt inn . . . . 20 Lagre en av de siste destinasjonene . . . . 20 Gi nytt navn til destinasjon (bare favoritter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Slette en destinasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Slette alle destinasjonene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Beregne en rute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Starte ruteberegning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Flere funksjoner etter ruteberegning . . . . . . 22 Velge rutealternativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Veivisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Starte veivisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Når du kommer frem til destinasjonen . . . . 24 Avslutte veivisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Veivisning utenfor vei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Forstyrret GPS-mottak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Arbeide med kartet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Vise kartet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Forskyve og forstørre/forminske kartet . . . 25 Trykke i kartet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Knapper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Foreta kartinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Talemeldinger under veivisning . . . . . . . . . . 26 Kartvisning under veivisning . . . . . . . . . . . . . . 27 Navigeringshjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ruteinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Fartsgrense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Flere funksjoner under veivisning . . . . . . . 28 Legge inn en sperre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Avbryte veivisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Hoppe over neste destinasjon . . . . . . . . . . . . . . . 28 Vise informasjon om destinasjonen . . . . . . . . 29 Vise ruteliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 TMC-funksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Opprette TMC-mottak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Koble til TMC-antennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Søke etter TMC-stasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Vise trafikkmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Slå på automatisk omkjøring ved kø . . . . . . . 30 Trafikkproblemer i kartvisning . . . . . . . . . . . . . . . 30 Dataoverføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kopiere data til minnekortet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Bruke veikart fra minnekort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Foreta innstillinger for navigering . . . . . . . . . . . 31 Hjemmeadresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Fortsette turen automatisk . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Velge datasett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 POI-merknad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Talemeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Enheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Utføre enhetsinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Tastelyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Klokkeslett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Produktinformasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Tyverisikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Fabrikkinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kalibrere berøringsskjermen . . . . . . . . . . . . . . 33 Programvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Installere navigasjonsprogramvaren på nytt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Oppdatere navigasjonsprogramvaren . . . . . 34 Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger For din egen sikkerhet bør du lese nøye gjennom disse sikkerhetsanvisningene før du begynner å bruke apparatet. Generelle sikkerhetsanvisninger Overhold følgende anvisninger, for å beskytte apparatet mot feil og deg selv mot personskader eller mulig livsfare på grunn av antennelse eller eksplosjon: · Beskytt apparatet mot fuktighet. Eller det kan komme etsende og lett antennelig væske fra batteriet. [. . . ] "Administrere destinasjoner") Merk: Hvis du trykker et sted på kartet under veivisningen, vises en tilleggsmeny med ytterligere funksjoner. Les kapitlet "Flere funksjoner under veivisning". Knapper u Trykk på knappen for å lukke kartvisningen og gå tilbake til destinasjonsangivelse. I kartvisningen har du følgende knapper: Trykk på symbolet for å komme til u menyen Navigation (Navigering). u Trykk på symbolet for å komme til menyen Map Settings (Kartinnstillinger). Forskyve og forstørre/ forminske kartet For å se det ønskede destinasjonsområdet på kartet kan du forskyve kartutsnittet og forminske/forstørre kartet. Trykk på et av symbolene for å u forminske eller forstørre kartet. Trykk på knappen for å gå tilbake til u den aktuelle posisjonen din. Foreta kartinnstillinger u Trykk på symbolet i kartvisningen. Trykk på symbolet for å skifte mellom u dag- og nattvisning eller aktivere den automatiske innstillingen. Når aktiverer automatikken skiftes det automatisk mellom dag- og nattvisning. (Les mer i kapitlet "Innstillinger", "Foreta grunninnstillinger"). u / Trykk på symbolet for å skifte mellom 2D- og 3Dvisning. u / Trykk på symbolet for å veksle kartorientering, mellom kjøreretning og nordretning. Trykke i kartet u Trykk på et sted (gaten eller spesialdestinasjonen) på kartet. Stedet blir markert, og stedsnavnet vises i linjen nederst på displayet. - eller - 25 Arbeide med kartet | Talemeldinger under veivisning u Trykk på symbolet for å endre innstillingene for fartsgrensen: Trykk på symbolet for å vise (krysset av) eller ikke vise (ikke krysset av) hastighetsvarsling på kartet. Trykk på symbolet for å aktivere ­ (krysset av) eller koble ut (ikke krysset av) varsellyden. Trykk på symbolet for å stille inn ­ en toleranseverdi for hastighetsvarslingen. Varsling utløses først etter at toleranseverdien er overskredet. Trykk på symbolet for å vise (krysset av) eller ikke vise (ikke krysset av) spesialdestinasjoner. Trykk på symbolet for å aktivere (krysset av) eller slå av (ikke krysset av) automatisk zooming. Automatisk zooming betyr at kartets målestokk tilpasses optimalt til kjøresituasjonen under veivisning. Hvis du nærmer deg en handling, forstørres visningen, slik at du for eksempel kan forberede deg godt på neste veikryss. Hvis neste handling er lengre unna, forminskes visningen, slik at du kan følge godt med på hvordan veien går. Trykk på symbolet for å vise (krysset av) eller ikke vise (ikke krysset av) høyde og hastighet på kartet. [. . . ] ­ Klikk med høyre musetast på det fjernbare datamediet som vises eller på spilleren, og velg Formater > FAT (PC). eller ­ Klikk på Programmer > Verktøy > Platelagerverktøy, velg minnekortet og klikk på kategorien Slette. Følg anvisningene på skjermen. Hvordan bruker jeg minnekort sammen med enheten? !Om nødvendig fjerner du filene på minnekortet ved hjelp av Utforsker (PC) eller Finder (Mac). Tips: Gi minnekortet en betegnelse som f. eks. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag