Bruker manual BLACK & DECKER EGBL108-FR

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BLACK & DECKER EGBL108-FR Vi håper at bruksanvisningen for BLACK & DECKER EGBL108-FR er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BLACK & DECKER EGBL108-FR.


BLACK & DECKER EGBL108-FR : Last ned den komplette bruksanvisning (2281 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BLACK & DECKER EGBL108-FR

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Vid användning av elverktyg kan även en kort tids ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador. Det kan vara mycket farligt att bära ett elverktyg med fingret på strömbrytaren eller koppla det till nätet respektive sätta i batteriet med strömbrytaren i till-läge. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan orsaka kroppsskada. Med rätt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare med det som verktyget är avsett för. [. . . ] Hold elektroverktøyet i de isolerte grepene når du utfører et arbeid hvor skjæretilbehøret/ festeanordningen kan komme i kontakt med skjulte ledninger. Hvis skjæretilbehøret/festeanordningen kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan frittliggende metalldeler på verktøyet bli strømførende, og brukeren kan få elektrisk støt. u Bruk klemmer eller andre praktiske metoder for å spenne fast og støtte arbeidsstykket på en stabil plattform. Hvis arbeidsstykket holdes med hånden eller inn mot kroppen, vil det være ustabilt, og dette kan lett føre til at du mister kontrollen. u Før du borer i vegger , gulv eller tak , kontrollerer du plasseringen av kabler og rør. U Unngå å komme i berøring med spissen på et bor rett etter boring, da den kan være varm. U Det er ikke meningen at dette verktøyet skal brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de har fått oppfølging eller instruksjon når det gjelder bruken av apparatet, fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal være under oppsyn så du er sikker på at de ikke leker med verktøyet. Andre personers sikkerhet u Det er ikke meningen at dette produktet skal brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de har fått oppfølging eller instruksjon når det gjelder bruken av produktet, fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. U Barn skal være under oppsyn så du er sikker på at de ikke leker med verktøyet. Andre risikoer Ytterligere sikkerhetsadvarsler for elektroverktøy Bruk hørselvern når du bruker slagdrill. Ytterligere sikkerhetsadvarsler for driller og slagdriller Ved bruk av produktet kan det oppstå ytterligere risikoer som kanskje ikke er inkludert i sikkerhetsadvarslene som følger med. Disse risikoene kan bli forårsaket av feil bruk, langvarig bruk osv. Selv om de relevante sikkerhetsbestemmelsene blir fulgt, og sikkerhetstiltakene blir gjennomført, kan visse gjenværende risikoer ikke unngås. Disse omfatter: u Personskader som forårsakes av berøring av en roterende/bevegelig del. Personskader som forårsakes av langvarig bruk av et verktøy. Når du bruker et verktøy i lange perioder, må du sørge for å ta regelmessige pauser. U Helsefarer som forårsakes av innånding av støv som dannes når du bruker verktøyet (eksempel: arbeid med tre, spesielt eik, bøk og MDF). Vibrasjon Vibrasjonsemisjonsverdien som er angitt under tekniske data og samsvarserklæring, er blitt målt i henhold til en standard testmetode som er angitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet. U Når du skal lade batteriet (5), tar du det ut av verktøyet og setter det inn i laderen (7). Laderen og batteriet kan være tilkoblet så lenge du vil mens LED-en lyser. For løsning av skruer eller fjerning av bor som sitter fast, brukes rotasjon bakover (mot klokken). [. . . ] 64 (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med elværktøj, eller som ikke har gennemlæst disse instruktioner, benytte maskinen. I overensstemmelse med disse instruktioner under hensyntagen til arbejdsforholdene og arbejdet, der skal udføres med værktøjet. I tilfælde af anvendelse af elværktøjet til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BLACK & DECKER EGBL108-FR

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag