Bruker manual BLACK & DECKER BEHTS501

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BLACK & DECKER BEHTS501 Vi håper at bruksanvisningen for BLACK & DECKER BEHTS501 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BLACK & DECKER BEHTS501.


BLACK & DECKER BEHTS501 : Last ned den komplette bruksanvisning (4970 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BLACK & DECKER BEHTS501

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Fel som uppstår till följd av att varningarna och instruktionerna som listas nedan inte följts kan orsaka elstötar, brand och/eller allvarliga kroppsskador. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt. Använd en förlängningssladd som lämpar sig för utomhusbruk när du arbetar med elverktyg utomhus. Förvara elverktyg utom räckhåll för barn och låt inte personer som är ovana vid elverktyget eller som inte läst denna bruksanvisning använda det. [. . . ] Ved transport eller oppbevaring av hekksaksen skal dekselet for skjæreenheten alltid sitte på. Ved riktig behandling av hekksaksen reduseres mulige personskader på grunn av skjærebladene. ρ Hold elektroverktøyet bare i de isolerte grepsflatene, fordi bladet kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller sin egen ledning. Hvis skjæreblad kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan frittliggende metalldeler på verktøyet bli strømførende, og brukeren kan få elektrisk støt. Under bruk kan ledningen være gjemt i busker og kan kuttes av bladet ved et uhell. ρ Hvis dette er første gang du bruker en elektrisk hekksaks, bør du få veiledning av en erfaren bruker i tillegg til at du studerer denne håndboken. 54  @ Andre risikoer Når verktøyet brukes, kan det oppstå ytterligere risikoer som kanskje ikke er beskrevet i de medfølgende sikkerhetsadvarslene. Disse risikoene kan bli forårsaket av feil bruk, langvarig bruk osv. Selv om de relevante sikkerhetsbestemmelsene blir fulgt, og sikkerhetstiltakene blir gjennomført, kan visse gjenværende risikoer ikke unngås. Disse inkluderer:  Personskader som forårsakes av berøring av en roterende/bevegelig del.  Personskader som forårsakes av at en del , et blad eller tilbehør endres. ρ Personskader som skyldes for lang tids bruk av verktøyet. Når du bruker et verktøy i lange perioder, må du sørge for å ta regelmessige pauser. ρ Helsefarer som forårsakes av innånding av støv som dannes når du bruker verktøyet (eksempel: arbeid med tre, spesielt eik, bøk og MDF. ) Vibrasjon Vibrasjonsemisjonsverdien som er angitt under tekniske data og samsvarserklæring, er blitt målt i henhold til en standard (Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene) testmetode som er angitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet. Vibrasjonsemisjonsverdien under faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte verdien avhengig av måten verktøyet blir brukt på. Vibrasjonsnivået kan øke over nivået som er oppgitt. Strømsikkerheten kan forbedres ytterligere ved bruk av jordfeilbryter på 30 mA med høy følsomhet (RCD). Før montering må du sørge for at verktøyet er slått av og koblet fra, og at bladbeskytteren er plassert over bladene. Forsikre deg om at vernets spor går inn i sporene på enheten. ρ Sett inn to av de seks skruene i åpningene på siden av beskyttelse, skru godt til. Bruk av hekksaksen uten riktig montert beskyttelse og håndtak kan føre til alvorlige personskader. [. . . ] Brugen af ekstraudstyr eller tilbehør eller udførelse af opgaver med værktøjet ud over de i brugervejledningen anbefalede kan medføre risiko for personskade og/eller materiel skade. Vibration De angivne værdier for udsendelse af vibration opført under de tekniske data og overensstemmelseserklæringen er målt i henhold til standardtestmetoden anført i EN 60745 og kan bruges til at sammenligne ét værktøj med et andet. Værdien for vibrationsemission ved faktisk brug af elværktøjet kan afvige fra den angivne værdi afhængig af måden, værktøjet anvendes på. Træk straks ledningen ud af stikkontakten, hvis ledningen beskadiges, eller der saves i den. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BLACK & DECKER BEHTS501

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag