Bruker manual AEG-ELECTROLUX EEA255

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for AEG-ELECTROLUX EEA255 Vi håper at bruksanvisningen for AEG-ELECTROLUX EEA255 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EEA255.


AEG-ELECTROLUX EEA255 : Last ned den komplette bruksanvisning (18099 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EEA255

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Fjern ikke filterholderen under brygningen, da apparatet er under tryk. Når dampfunktionen anvendes, kan der dryppe varmt vand fra bryggehovedet. GB d f nl I e p tr s dK fi n cZ sk ru uA n Les følgende anvisninger nøye før du bruker maskinen for første gang. [. . . ] når oppvarmingen er fullført , dreier du velgerbryteren til . Det begynner å renne espresso gjennom kaffeåpningen – drei velgerbryteren til når du har nådd ønsket mengde. Slik lager du espresso: Maskinen er klar til bruk når strømindikatorlampen lyser konstant. Fell fingerbeskyttelsen fremover, og fjern brukt kaffegrut fra filteret. Tørk filteret med en klut før du legger det tilbake i filterboksen. Damp kan brukes til å få melken til å skumme eller til å varme opp væsker. Trykk på dampknappen, og vent til indikatorlampen for damptemperatur slutter å blinke og lyser konstant. Når ønsket mengde melkeskum og oppvarming er nådd, stoppes dampen ved å vri hjulet tilbake til . Ställ en skål under ångmunstycket och vrid reglaget tillbaka till under ett par sekunder. For at brygge kaffe igen skal du trykke på dampknappen endnu en gang (lampen slukker) og derefter indstille drejeknappen til . For at få varmt vand skal du placere en kop under dampdysen og indstille drejeknappen til . Sett en bolle under dampdysen, og drei velgerbryteren tilbake til i noen sekunder. For å lage kaffe igjen, trykker du på dampknappen en gang til (lampen slokker) og dreier velgerbryteren til . Skal du ha varmt vann, setter du en kopp under dampdysen og dreier velgerbryteren til . [. . . ] I) Kaffemaskinen slår seg av under drift: • Pumpen i apparatet er utstyrt med en temperatursikring som beskytter den mot overoppheting. Temperatursikringen avbryter driften hvis maskinen brukes for lenge eller hvis pumpen går uten vann. Gammal apparat på produkter eller Symbolen förpackningar visar att produkten inte kan hanteras som hushållsavfall. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING AEG-ELECTROLUX EEA255

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag